🌺☘🌺☘🌺☘

￰आनंदाच्या सोहळ्यामुळे

अश्रु वाहे डोळ्यातून !

💧💧💧💧💧💧

ठिबकतो मधु जसा

मध माशाच्या पोळ्यातूनl

🤎🤎🤎🤎🤎🤎

शब्दांकन

रंजना कुलकर्णी राव

Spread the love

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *